UPCOMING INT TANGO EVENTS

* Vyššie uvedené podujatia sú iba malým výberom z množstva dostupných podujatí.

BlogVida

 

Ako praktikovať?

Tango je osobná sloboda každého tanečníka vďaka ktorej môže tanečník / tanečníčka vyjadriť pocity, emócie a hudbu vlastným telom. Na to, aby sme mohli vyjadriť túto slobodu, potrebujeme dobrú a zvládnutú tanečnú techniku. Preto musíme pravidelne a veľa praktikovať. 🙂  Praktikovanie a zlepšovanie techniky v tanci nie je iba pre tých, ktorí sa chcú stať profesionálnymi tanečníkmi, performermi alebo učiteľmi tanca, je to skôr o hľadaní slobody v spoločenskom tancovaní. Praktikovanie je takisto dôležité, ako navštevovanie lekcií alebo tančiarní (milong). Ak vynecháš jeden z týchto troch základných pilierov, tvoje tango bude vždy o niečo ochudobnené.

Ako často / koľko mám praktikovať?

Je to veľmi individuálne a neexistuje univerzálny recept alebo formulka, ktorá by fungovala rovnako pre každého. Každý má iné (tanečné/športové) pozadie, inak rýchlo sa učí, vie aplikovať nové informácie a realizovať ich telom, každý z nás má iný prístup k učeniu, k tangu atď.

Odporúčame praktikovať vždy pred nasledujúcou lekciou. Počas lekcie dostávaš nové informácie, máš tam obmedzený čas na to, aby si si vyskúšal(a) a osvojil(a) nové veci a zručnosti. Ak nebudeš tieto nové informácie pred každou ďalšou lekciou trénovať, budú sa Ti kopiť nové a nové informácie na lekciách a Tvoje telo a myseľ nebudú mať dostatočný čas a príležitosť vyskúšať, pochopiť, nacítiť a zautomatizovať si ich. Môže sa tak ľahko stať, že ich rýchlo zabudneš. Na praktikách máš príležitosť venovať svojej mysli a telu cenný čas a umožníš im nasať, pochopiť a zvládnuť nové zručnosti. Tvoje telo si ich tak môže zautomatizovať a stráviť. Na ďalšej lekcii bude pre Teba oveľa jednoduchšie pridať nové informácie k tomuto základu nových nadobudnutých zručností.

Nezabúdaj, že pochopiť informáciu nie je to isté ako vedieť ju pretaviť do tela a zatancovať!

Kde praktikovať?

Kdekoľvek 🙂 ! Využi praktiká ktorejkoľvek školy tanga. Pre praktiká v TangoVida viď kalendár vyššie. Veľa vecí si môžeš skúšať a praktikovať aj doma, napr. pred zrkadlom alebo pred chladničkou, pri pití kávy, čaju, upratovaní, varení atď. Praktikovať sa dá aj na 2 m2, v električke alebo autobuse, na zastávke, v kancelárii, cez prestávky v práci… Podeľ sa s nami o nové nápady, budeme sa tešiť 🙂

S kým mám praktikovať?

Predovšetkým sám(sama) so sebou! Tanečníci nám často hovoria, že na “praktikách nie je nikto, s kým môžu praktikovať”. Je to iba výhovorka 🙂 ! Buď k sebe úprimný(úprimná). Je VEĽMI dôležité praktikovať predovšetkým sám (sama) so sebou. Je ťažké zvládnuť nový pohyb / sériu nových pohybov s osobou v náručí alebo oproti bez toho, aby si to vedel(a) zvládnuť sama.

Samozrejme s partnerom (partnerkou)… To neznamená, že máš vždy praktikovať s tou istou osobou. Odporúča sa meniť partnerov (partnerky) a praktikovať s rôznymi ľuďmi. Môžeš mať preferencie s kým praktikovať nejakú konkrétnu vec, inú možno budeš radšej skúšať s iným partnerom (partnerkou). Každý má iný prístup k tangu a inú úroveň zručností v tangu.
Nedaj sa chytiť do pasce a nepraktikuj vždy s partnerom (partnerkou), s ktorou to je jednoduchšie a príjemnejšie, pretože je skúsenejší (skúsenejšia) od Teba alebo na tej istej tanečnej úrovni. (To znamená, že nie je dobré skúšať napr. giro s dámou X, pretože to vie lepšie…) Tak nikdy neobjavíš chyby, ktoré robíš, nevyjdeš z komfortnej zóny a nezistíš, aká je Tvoja tangová realita ;).

Skúšaj tancovať a praktikovať aj s úplnými začiatočníkmi! Budete z toho mať prínos obaja. Leader je dobrým leadrom, IBA ak sa vie prispôsobiť tanečnej úrovni akejkoľvek partnersky – a to iste platí pre followerky 🙂

Ako praktikovať?

Vopred sa rozhodni, čo chceš praktikovať a s kým. Dohodni sa s partnerom (partnerkou) na pláne a prispôsobte ho potrebám vás oboch. (napr. ak chceš praktikovať chôdzu a Tvoj partner (partnerka) sekvenciu z poslednej lekcie, vyhraďte si počas spoločného praktikovania čas na obe témy)

Náš tip:

 • Začni samostatnou rozcvičkou, počas prvej časti praktík trénuj správne postavenie a techniku.
 • Kráčaj sám (sama), tancuj na hudbu (s imaginárnym partnerom).
 • Až potom praktikuj s partnerom aspoň niekoľko skladieb a zamerajte sa na techniku chôdze, postavenie a objatie. Meňte intenzitu, rýchlosť a hustotu/kvalitu chôdze a objatia. Dávajte si konštruktívnu spätnú väzbu. (Nauč sa akceptovať spätnú väzbu) Potom sa zamerajte na muzikalitu v chôdzi.
 • Popracujte na témach, na ktorých ste sa dohodli, odporúčame vám skúsiť to v rôznych rýchlostiach: pomaly, rýchlejšie, s pomalou hudbou, rytmickou hudbou. Rozdeľte si sekvenciu na menšie časti a skúste sa zamerať na ich detaily. Nakoniec ich prepojíte a skúsite zapojiť do tanca. Vyskúšajte to celé na hudbu.
 • Praktikujte tému poslednej lekcie, ktorej si sa zúčastnil(a).

 

*) Medzi jednotlivé témy odporúčame vložiť voľný tanec. Takisto si ho môžete zatancovať kedykoľvek sa potrebujete uvoľniť alebo ukľudniť 🙂 . (My väčšinou využívame voľný tanec v prípade konfliktu v páre, je to lepšie, ako trvať na riešení konfliktu… Ak je to nutné, môžete zmeniť tému 🙂 )

*) Praktiká ukončite voľným tancom (užite s v ňom objatie a hudbu a choďte domov s dobrým pocitom)

*) Snažte sa dávať konštruktívnu spätnú väzbu, pýtajte sa partnera (partnerky) ako sa cíti (napr. “Myslím, že dokážem urobiť lepšie giro, ak v objatí dokážeme mať viac priestoru”; “možno tlačím do Tvojej ruky a preto ju máš stuhnutú, skúsme to spolu zmeniť”)

*) Počas praktikovania sa pokús rozmýšľať nasledovným spôsobom:

“Čo musím na sebe zmeniť, aby sa nám to podarilo, aby to fungovalo lepšie”

namiesto:

“Robíš to zle, zmeň to!” 🙂 

*) Môže byť, že sa na niektorých praktikách chceš zamerať iba na emócie a prepojenie. Aj to je výborné. Kombinuj oba spôsoby praktikovania…

Vedené praktiká?

Veľmi často nám hovoríte “Neviem, čo robím zle.” Nie vždy je možné mať k dispozícii inštruktora, ktorý Ti dá spätnú väzbu ohľadom Tvojho praktikovania. Ak nemáš inštruktora k dispozícii, Tvojou spätnou väzbou by si mal(a) byť Ty sám (sama). Snaž sa pozorovať vlastné pocity, ktoré máš pri pohybe. Ak napr. sekvencia z poslednej lekcie nefunguje, skús počúvať svoje telo. Partner, či partnerka, s ktorým/ktorou praktikuješ môže byť ďalším zdrojom spätnej väzby, skúste analyzovať spoločne. Využi zrkadlo, pozri sa na seba, alebo si urob krátke video a analyzuj ho. Môžeš tiež poprosiť kamaráta (kamarátku) na praktikách, aby Ti dal(a) spätnú väzbu.

Tancujeme, aby sme sa cítili dobre a šťastne. Ak sa Tvoj partner, Tvoja partnerka usmieva či smeje počas tandy s Tebou, považuj to za dobrú tandu! Praktikuj, aby si sa v tanci cítil(a) šťastnejšie, spokojnejšie a istejšie.

 

 

Tango a zdravie – Prečo práve tango?

Tango napomáha koordinácii tela a myseľ. Je zároveň dobrým kardiovaskulárnym cvičením a zvyšuje pohyblivosť, rovnováhu, dĺžku kroku a pevnosť stredu tela.

„Je to ideálne cvičenie na dosiahnutie sociálnej, mentálnej a fyzickej pohody v každom veku.“1

„Tango môže byť také pokojné a uvoľňujúce alebo také náruživé, ako sa rozhodnete. Keďže vy tvoríte váš tanec, vy si vyberáte, s akou intenzitou si želáte zapojiť vaše telo. Nie je to však jednoduché. Musíte nielen ovládnuť vaše vlastné telo, musíte si uvedomovať aj telo vášho partnera/partnerky a dokázať komunikovať bez slov.“1

1 Lifestyle: https://www.thenational.ae/lifestyle/wellbeing/best-foot-forward-how-tango-dancing-can-aid-your-well-being-1.118024

Tanec sa zameriava na 6 hlavných oblastí, ktoré sú považované za dôležité pre vysokú kvalitu života a úspešné starnutie:

 1. Fyzický pohyb
  2. Sociálna spokojnosť
  3. Spiritualita and všímavosť
  4. Poznanie
  5. Zmysluplnosť
  6. Emočné zdravie and zdravá výchova2

2TODO Tango: https://www.todotango.com/english/history/chronicle/450/The-benefits-of-Argentine-tango-dancing/

Tancovanie tanga otvára cestu k osvojovaniu si nových zručností. Hovorí sa, že podstata inteligencie je v robení rozhodnutí, a tancovanie tanga si vyžaduje rýchlopalné rozhodovanie v zlomku sekundy. Výsledkom je aktivácia niekoľkých mozgových funkcií naraz, čim sa zvyšuje konektivita neurónov.3

3Tango For Heath: https://www.tangomelbournetangueria.com/tango-health-thetangueriamelbourne